Certificeret tolk fra Tolkeakadamiet

 

 

Jeg er certificeret fra Tolkeakademiet, Rosengården 5, 1174 Kbh

 

Tolkeudannelsen består af seks terminologimoduler, hvoraf fire er obligatoriske. Uddannelsen svarer til 6O ECTS points og gennemføres på akademiniveau.


Fagoversigt over moduler:


TOLKEROLLE - ETIK OG TEKNIK


TOLKNING PÅ VELFÆRDSOMRÅDET


TOLKNING PÅ SUNDHEDSOMRÅDET


POLTI- OG RETSTOLKNING


PSYKIATRI- OG PSYKOLOGIOMRÅDET